Henrik Colding-Jørgensen: Tro, Håb, Kærlighed

(Faith, Hope, Love) f. treble choir, flute, oboe, clarinet and bassoon, 1983.

Danish text by N.F.S.Grundtvig. First performance Oslo 1986 by Rygge Pikekor, cond. Jon Fylling.

Copyright ã 1983 H. Colding-Jorgensen. Manuscript.

 

LINK to "Drømmen" (The Dream)

 

 

Full score (A4 pdf)  -  27x34 cm

 

Vocal score (A4 pdf)  -  27x34 cm

Organ score  (A4 pdf) (Edition for choir and organ)  -  27x34 cm

 

Instrumental parts, both "Drømmen" and "Tro, Håb, Kærlighed":

Flute: A4  -  27x34 cm   -   Oboe:  A4  -  27x34 cm

Clarinet:  A4  -  27x34 cm   -   Bassoon:  A4  -  27x34 cm

 

 

Audio moment from 1987 by Uppsala Domkyrkas Ungdomskor og Lars Angerdal (mp3)

(Reduced quality - amateur cassette recording)

 

Text: "De Levendes Land" by N. F. S. Grundtvig, 1832

V. 10, 11 and 12.

 

9.

  O, Vidunder-Tro,

Som slaaer over Dybet den hvælvede Bro,

Der Iis-Gangen trodser i buldrende Strand,

Fra Dødninge-Hjem til de Levendes Land,

Sid lavere hos mig, du høibaarne Giæst!

  Det huger dig bedst!

 

10. 

  Letvingede Haab!

Gud-Broder! gienfødt i den hellige Daab!

For Reiserne mange til Landet bag Hav,

For Tidender gode, for Trøsten du gav,

Lad saa mig dig takke, at Glæde jeg seer,

  Naar Haab er ei meer!

 

11.

  O, Kiærlighed selv!

Du rolige Kilde for Kræfternes Elv!

Han kalder Dig Fader, som løser vort Baand,

Al Livs-Kraft i Sjælen er Gnist af din Aand;

Dit Rige er dér, hvor Man Død byder Trods,

  Det komme til os!

 

- - -

 

Link to "De levendes land" (Land of the living)

                                - - - - -