Henrik Colding-Jørgensen: Drømmen

(The Dream) f. treble choir, flute, oboe, clarinet and bassoon, 1983.

Danish text by N.F.S.Grundtvig. Copyright ã 1983 H. Colding-Jorgensen

First performance Oslo 1986 by Rygge Pikekor, cond. Jon Fylling.

 

Link to "Tro, Håb, Kærlighed" (Faith, Hope, Love)

 

 

 

Full score (pdf) A4   -   27x34 cm

 

Vocal score (pdf) A4   -   27x34 cm

Organ score (pdf) A4 (Edition for choir and organ)  -  27x34 cm

 

Instrumental parts, both "Drømmen" and "Tro, Håb, Kærlighed":

Flute: A4  -  27x34 cm   -   Oboe:  A4  -  27x34 cm

Clarinet:  A4  -  27x34 cm   -   Bassoon:  A4  -  27x34 cm

 

 

Text: "De Levendes Land" by N. F. S. Grundtvig, 1832

V. 4, 5 and 6.

 

4. 

  O, flygtige Drøm

Om Evigheds-Øen i Tidernes Strøm,

Om Templet for Glæden i Taarernes Dal

Om Halvgude-Livet i Dødninge-Sal,

Med dig fra de Fleste henfarer paa Stand

  De Levendes Land!

 

5. 

  O, skuffende Drøm!

Du skinnende Boble paa Tidernes Strøm!

Forgiæves dig Skjalden, med Mund og med Pen

Af glimrende Skygger vil skabe igien,

Naar Skyggen er ligest, da hulke de Smaa

  Som stirre derpaa!

 

6. 

  Fortryllende Drøm

Om Evigheds-Perlen i Tiderns Strøm,

Du giækker de Arme, der søge omsonst,

Hvad Hjertet begiærer, i Billed og Konst,

Saa varigst de kalde hvad sikkert forgaaer

  Som Timer og Aar!

 

- - -

Link to "De levendes land" (Land of the living)

 

                                                    - o -