HENRIK COLDING-JØRGENSEN: LILLE TE DEUM

(A SHORT TE DEUM)

for treble choir (SA) and organ (1976)

First performed by Hundige-Kildebronde Girl Choir, dir. Henrik Colding-Jørgensen,

Peter Langberg, organ, and Bent Larsen playing an occasional flute part

at the consecration of Hundige Church, Greve, Denmark, 31 October 1976. Dur. 10'

© Ed. Egtved

 

        

     Page 5 and 13 of the score.

 

     Audio moment (mp3)

     (Stanza 11, 12 and 13 from a festival performance 1980 in St. Mortens Church, Randers, Denmark.

     Dronningborg Kirkekor, Klosterkirkens Pigekor, St. Mortens Kirkes Kor,

     dir. Bent Frederiksen, org. Bent Laursen).

 

Text: Nicolaj Frederik Severin Grundtvig:

 

1 O store Gud! vi love dig

af hjertens grund evindelig.

I nåde ser du til os ned,

og evig er din miskundhed.

 

2 Lovsangen fra den frelste jord

sig blande med dit englekor!

Ja, Adams æt istemmer glad

kerubers og serafers kvad:

 

3 Du hellig, hellig, hellig er[1],

du, hersker over Himlens hær,

og hele jorden, vid og bred,

er opfyldt af din herlighed.

 

4 Du skabte himlen underskøn

og i dit billed støvets søn,

du styrted ånden stolt i hu,

det faldne støv oprejste du.

 

5 Profeters og apostles kor

med martyrskaren trindt på jord

og al den ganske kristenhed

lovpriser dig for liv og fred.

 

6 Ja, evig tak, Gud Fader from,

og dig, Guds Søn, som til os kom,

dig, Helligånd, hvis guddomsrøst

i kirken skaber liv og trøst!

 

7 Du ærens drot, vor frelser kær,

velkommen og velsignet vær!

Du lagde ned dit herredom

i kvindeskød og krybberum.

 

 

 

8 Vor synd du bar, vort åg du brød,

vor straf du led i korsets død;

du sejrrig af grav opstod

og dæmped dødens overmod.

 

9 Til Himmels åbenlyst du fór

og troner højt i englekor;

du sidder ved Guds højre hånd,

mens i din kirke bor din Ånd.

 

10 O Helligånd, vort hjerte kær!

velkommen og velsignet vær!

Du steg med luetunger ned

at tale ud Guds kærlighed.

 

11 Du vækker op til live og lyst

alt sandt og godt i kristnes bryst;

du samler folket i din favn

og skaber fred i Jesu navn.

 

12 I dig i har Guds segl og pant

på nådens ord, at det er sandt;

du er det store gudssomsbliv,

som skaber evigt lys og liv.

 

13 Halleluja! vor sorg er slukt,

os Eden er igen oplukt!

Halleluja! vor fryd er stor,

Guds Ånd i støvets hytte bor!

 

14 Halleluja! evindelig

Gud glæder os i Himmerig!

O store Gud! vi love dig!

af hjertens grund evindelig!