Henrik Colding-Jørgensen: Tro, Håb, Kærlighed

(Faith, Hope, Love) f. treble choir, flute, oboe, clarinet and bassoon, 1983.

Danish text by N.F.S.Grundtvig. Copyright ã 1983 H. Colding-Jorgensen. Manuscript.

 

A few pages of the manuscript

 

First performance Oslo 1986 by Rygge Pikekor, cond. Jon Fylling.

 

Text: "De Levendes Land" by N. F. S. Grundtvig, 1832

V. 10, 11 and 12.

 

9.

  O, Vidunder-Tro,

Som slaaer over Dybet den hvælvede Bro,

Der Iis-Gangen trodser i buldrende Strand,

Fra Dødninge-Hjem til de Levendes Land,

Sid lavere hos mig, du høibaarne Giæst!

  Det huger dig bedst!

 

10. 

  Letvingede Haab!

Gud-Broder! gienfødt i den hellige Daab!

For Reiserne mange til Landet bag Hav,

For Tidender gode, for Trøsten du gav,

Lad saa mig dig takke, at Glæde jeg seer,

  Naar Haab er ei meer!

 

11.

  O, Kiærlighed selv!

Du rolige Kilde for Kræfternes Elv!

Han kalder Dig Fader, som løser vort Baand,

Al Livs-Kraft i Sjælen er Gnist af din Aand;

Dit Rige er dér, hvor Man Død byder Trods,

  Det komme til os!

 

- - -